ธาตุทั้งสี่


Screen Shot 2558-12-09 at 13.59.01

ตามทฤษฎีการแพทย์ไทย กล่าวว่า คนเราเกิดมาในร่างกายประกอบด้วยธาตุทั้งสี่ ดิน น้ำ ลม ไฟ ซึ่งในแต่ละคนจะมีธาตุหลักเป็นธาตุประจำตัว เรียกว่า “ธาตุเจ้าเรือน ” ซึ่งธาตุเจ้าเรือนนี้มี 2 ลักษณะ  คือ ธาตุเจ้าเรือนเกิด ซึ่งจะเป็นไปตามวันเดือนปีเกิด และธาตุเจ้าเรือนปัจจุบัน  ที่พิจารณาจากบุคลิกลักษณะ อุปนิสัยและภาวะด้านสุขภาพกายและใจ ว่าสอดคล้องกับลักษณะของบุคคลธาตุเจ้าเรือนอะไร

เมื่อธาตุทั้งสี่ในร่างกายสมดุลย์ บุคคลนั้นจะมีสุขภาพดี แต่หากขาดความสมดุลย์เมื่อไหร่ ก็มักจะเกิดความเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากจุดอ่อนของแต่ละคนตามเรือนธาตุที่ขาดความสมดุลย์นั้น ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้น สิ่งที่สามารถช่วยได้ในเบื้องต้นคือ พฤติกรรมการบริโภคอาหารของแต่ละคนในชีวิตประจำวัน โดยใช้รสชาติของอาหารคุณลักษณะที่เป็นยา มาปรับสมดุลย์ของร่างกายเพื่อป้องกันความเจ็บป่วยได้

จากสถาบัน (ISAO) International School of Aromatherapy and Osmology (Dr.Martin Henglein) ที่ได้เรียนมาโดยตรงจากบิดาแห่งอโรมาเธอราพี ได้ทำการศึกษาการแพทย์แผนโบราณทั้งจีน อินเดีย และไทย ทดลองและวิจัยเกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหยตามหลักธาตุเจ้าเรือนขึ้น และสรุปได้ว่าน้ำมันหอมระเหยก็คือสมุนไพรที่สกัดมาจากธรรมชาติเพื่อใช้ในการบำบัด

ลักษณะโดยทั่วไปของธาตุเจ้าเรือน

ABOEarth-Image


ธาตุดิน   คือคนที่เกิดเดือนพฤศจิกายน, ธันวาคม, มกราคม

บุคลิก – เป็นคนรักสงบ มีจิตใจที่ดี มองการณ์ไกล ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ มีความเป็นผู้นำสูง ขอบเข้าสังคม  รักการเดินทาง และเจ้าระเบียบ

ปัญหาสุขภาพ คือ มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่าย ปวดเมื่อยตามร่างกายและข้อต่อต่างๆ  และมักมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

ABOWater-Image


ธาตุน้ำ คือคนที่เกิดเดือนสิงหาคม, กันยายน, ตุลาคม

บุคลิก – รักความสบาย อารมณ์อ่อนไหว อ่อนโยน ให้ความสำคัญกับคนรอบข้าง สุภาพ ใจเย็น เอื้อเฟื้อ ประณีประนอมเก่ง มองการณ์ไกล มีความเป็นผู้นำสูง มีความจำเป็นเลิศ

ปัญหาสุขภาพ คือ ความดันโลหิตสูง เป็นคนขี้หนาว มักเป็นหวัดได้ง่าย

ABOWind-Image


ธาตุลม คือคนที่เกิดเดือนพฤษภาคม, มิถุนายน, กรกฎาคม

บุคลิก – มีความกระตือรือร้น  ทำงานเก่ง วิสัยทัศน์กว้างไกล สุภาพนุ่มนวล เป็นคนเฮฮา มีความมุ่งมั่นตั้งใจ อ่อนไหวได้ง่าย รักศิลปะ มีความเป็นศิลปินสูง

ปัญหาสุขภาพ คือ เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อได้ง่าย มักมีอาการเป็นลมแน่นจุดเสียด

ABOFire-Image


ธาตุไฟ คือคนที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน

บุคลิก – เป็นคนโรแมนติก เจ้าอารมณ์นิดๆ แต่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีเสน่ห์ ใจกว้าง ชอบเป็นที่ปรึกษา แต่เชื่อใจคนง่าย ชอบมีอารมณ์ขันแต่มักแอบเครียด มีจินตนาการณ์ที่กว้างไกลแต่ไม่ค่อยกล้าตัดสินใจ

ปัญหาสุขภาพ คือ มักเกิดอาการร้อนใน และเป็นแผลในปากบ่อย ความดันโลหิตต่ำ


การใช้น้ำมันหอมระเหยตามธาตุเจ้าเรือน จะช่วยให้การบำบัดด้วยกลิ่นเกิดความสมบูรณ์ เพราะเมื่อ ระบบไหลเวียนของเลือด ระบบประสาท และฮอร์โมนต่างๆ ในร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสมดุลแล้ว ย่อมส่งผลให้ผู้ได้รับการบำบัดด้วยกลิ่นนี้มีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น

 

ABO Therapy ให้ความสำคัญเรื่อง “การบำบัดด้วยกลิ่นตามกรุ๊ปเลือด” ด้วยเหตุผลที่ว่า พลังของกลิ่นหอมที่ผสมผสานมาให้ตรงกับกรุ๊ปเลือดทั้ง 4 รวมทั้งตามหลักธาตุเจ้าเรือนนั้น มีผลในด้านการบำบัด ปรับสมดุลของระบบต่างๆในร่างกาย ดังนั้น ABO Therapy จึงเกิดผลตามคุณประโยชน์ของกลิ่นนั้นๆ