ประวัติ


ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิทไทย เทรดดิ้ง 2004

โดยชื่อของบริษัทมาจากแรงบันดาลใจในการสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าที่ดีระหว่าง ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น โดยเริ่มจากการค้าขายระหว่างสองประเทศ เน้นสินค้าที่มีคุณภาพ และสินค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของผู้ซื้อและผู้ขาย  ด้วยความสัมพันธ์ที่ดีนี้เปรียบเหมือนสะพานที่เชื่อมต่อไปยังธุรกิจต่างๆ

ทางเรามีความมั่นใจในการหาสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อนำเสนอให้แก่ลูกค้า อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจที่ดีระหว่างสองประเทศที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกันมายาวนานอีกด้วย

Company History

2004 ~ Now   : Import Used Car, New Cars and Autopart from Japan for Export

2005 ~ 2008  : Hitech Auto Gas (Installation and Equipment installed gas cars)

2005 ~ 2008  : “More Than Guide” Magazine

2005 ~ Now   : INTANAPAN Farm (Rubber, Corn, Tapioca)

2008 ~ Now   : PreOrder (from Japan to Thailand and from Thailand to Japan)

2008 ~ Now   : Export Honey and Essential Oil to Japan

2013 ~ Now   : Export Recycle material, Pellet Biomass to Japan and other

2015 ~ Now  : ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าในแบรนด์  ABO Therapy